Ποιος υπερασπίζεται το «δίκιο του εργάτη», όταν ο εργάτης απολύεται από το ΚΚΕ;

Published: 13.12.2022