Απογραφή:

Μας ωφελεί ή μας βλάπτει τελικά;

Published: 26.12.2021

Πολλοί πιστεύουν ότι ο μόνος λόγος που γίνεται η απογραφή είναι για να μετρήσουμε τον πληθυσμό μας.

Στην πραγματικότητα όμως, πολλές αποφάσεις της πολιτείας βασίζονται στην Απογραφή, η οποία φέτος διενεργείται υπό την σκιά των αρνητών.

Γιατί κάνουμε, λοιπόν, απογραφή;